Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 21-Jun-2023

Dátum účinnosti 21. júna 2023

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú zásady spoločnosti Development KSK s. r. o., Námestie Maratónu mieru 68/1, Slovensko 04001, Slovensko, e-mail: info@sicr.sk, tel: +421 904 060 571 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.bikey.sk ). (ďalej len "služba"). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od zverejnenia revidovaných Zásad v Službe a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme:

Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

 

Meno

E-mail

 

Ako vaše informácie používame:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať na tieto účely:

Marketingové/propagačné účely

Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov

Podpora

Administratívne informácie

Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme až po získaní vášho súhlasu, a potom len na účel(y), na ktorý(é) nám udelíte súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá inú povinnosť.

 

Ako zdieľame vaše informácie:

Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme si vyžiadali váš súhlas, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

Reklama

Analytické služby

Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

 

Uchovávanie vašich informácií:

Vaše osobné údaje budeme u nás uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, ako používateľské účty zostanú nečinné, alebo dovtedy, kým ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Je možné, že budeme musieť uchovávať určité informácie dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov / podávania správ v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď.