E-bike požičovne v Košickom kraji

 

BIKEY je jedinečným projektom na území Košického kraja, komplexne zastrešujúcim viaceré lokality e-bike požičovní. Prevádzka, prebiehajúca u rozličných prevádzkovateľov v rámci viacerých lokalít Košického kraja, bude komunikovaná jednotne pod brandom BIKEY a za jednotných podmienok vo vzťahu ku koncovému zákazníkovi. Cieľom projektu BIKEY je zvýšiť turistickú atraktívnosť lokalít Košického kraja, rozvíjať cykloturistiku a zabezpečiť dostupné cyklistické vybavenie a príslušenstvo pre návštevníkov.

Lokality požičovní